Formularz kontaktowy

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie MOS-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-661 Warszawa) przy ul. Wita Stwosza 32/5.
  2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi ofert, udzielania odpowiedzi na oferty i zgłoszenia oraz nawiązaniu współpracy.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Mos-Tech Spółka z o.o. oraz podmioty współpracujące gospodarczo z administratorem, jeśli przekazanie danych będzie konieczne do realizacji celu przetwarzania.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego Pani/Pana dane zostały pozyskane, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu przetwarzania.